top of page

Proces dodání FVE

Výběr vhodného řešení

Před výstavbou poskytujeme investorům a instalačním firmám konzultační a poradenské služby, studie proveditelnosti, zajišťujeme statické posouzení objektů, geodetické vytýčení pozemku a zaměření stavby podle projektové dokumentace

3

Příprava projektové dokumentace

 • Námi připravovaná dokumentace v základu obsahuje:
   

 • Rozmístění modulů

 • Výběr vhodné podkonstrukce

 • Stringování

 • Elektrická schémata zapojení

 • Výběr technologie měničů

 • Projekt sdružovacích rozvaděčů

 • Návrh trafostanice a VN části FVE (je-li žádoucí)

 • Technická zpráva

 • Kabelová výpiska s výpočtem ztrát

 • Specifikace materiálu a výkaz výměr

 • Návrh monitoringu

 • Pozemní instalace mají ještě v základu projekt oplocení a obslužných cest, zabezpečovací a kamerový systém

 • Pro instalace v zahraničí zajišťujeme překlad dokumentace pro stavební povolení do požadovaného jazyka, tudíž od nás obdržíte jednu verzi v ČJ a druhou v příslušné jazykové mutaci

4

Instalace fotovoltaického systému

 • Dodávky, realizace a instalace fotovoltaických systémů

 • Stavební dozor

 • Komunikace s dodavateli

 • Instalace bateriových uložišť

 • Instalace nabíječek pro elektromobily

5

Zprovoznění 

 • Zprovoznění FV instalace, zapojení do distribuční sítě

 • Zajištění nulových přetoků u stávajících FVE se zeleným bonusem

 • Řízení účiníku a kompenzace jalového výkonu na FVE

 • Výchozí revize elektrozařízení

bottom of page