top of page

Provoz a údržba FVE

Na základě našich bohatých zkušeností s realizacemi a provozem všech typů FVE známe většinu úskalí, která při provozu elektrárny hrozí a umíme je rychle a bezpečně odhalit a opravit. Právě proto nabízíme servisní činnost v několika úrovních.

 

Pravidelným servisem prodloužíte životnost, výkon a podpoříte tak maximalizaci Vašich zisků. Servisní služby poskytujeme pro všechny velikosti FVE.

Pravidelná kontrola komponent

 • Pro převzetí Vaší FVE provedeme tzv „vstupní prohlídku“

 • Podrobně se seznámíme s fotovoltaickou elektrárnou

 • Zkontrolujeme projektovou dokumentaci a porovnáme se skutečným provedením díla

 • Připravíme návrh optimalizace provozu a navrhneme ideální obsah servisní péče o Vaši FVE Stejně jako Vaše auto i Vaše elektrárna potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu.

 • Ne všichni provozovatelé FVE si uvědomují důležitost pravidelných servisních kontrol. 2 až 10-ti leté záruky na dílo nezajistí zvýšenou spolehlivost a minimalizaci finančních ztrát na Vaší elektrárně.

2

Servis komponent

 • Sledování monitoringu a vyvolání servisního zásahu při zjištění anomálie

 • Kontrola uchycení panelů

 • Střídače – čištění chladících systémů, kontrola funkce

 • AC a DC rozvaděče - kontrola vadných spojů termokamerou, kontrola stavu pojistek a přepěťových ochran, kontrola kabeláže, vývodek

 • Kompenzační rozvaděče - kontrola kapacity kondenzátorů

 • Kontrola stavu a funkčnosti trafostanice

 • Kontrola stavební části TS (zatékání, okapové svody, okapové chodníky, stav fasády)

 • Konstrukce - optická kontrola konstrukcí

 • Uzemnění, vodivé pospojování

 • Pletivo - optická kontrola prověšení pletiva nebo ostnatých drátů

 • panty a zámky - kontrola a mazání

 • sloupky - optická kontrola sedání zeminy a stability kolem

 • Kontrola sesedání zeminy v místech výkopů

 • Nezanedbávejte pravidelnou údržbu Vaší elektrárny. Vrátí se Vám to!

 • Po každém servisním zásahu a pravidelné kontrole vystavujeme protokol o provedených činnostech

3

Monitoring

Nepřetržité sledování elektrárny a sbírání jejích provozních údajů, které má za cíl včasnou detekci poruch, minimalizaci ztrát uvnitř elektrárny a optimalizaci jejího provozu.

 

Nabízíme komplexní monitoring solárních elektráren a měření jejich efektivity, diagnostiku poklesu výkonu a poruch, bankovní reporty dokumentující výnosnost elektrárny a mnoho dalších služeb:

 

 • Monitoring všech typů měničů (může být i více typů na jedné FVE

 • Monitoring až do úrovně stringů

 • Monitoring elektroměrů

 • Monitoring hlavní rozvodny

 • Meteorologické měření osvitu, rychlosti větru, teplotu panelů, okolí….

 • Varování při poklesech výkonu

 • Reporty mailem

 • SMS varování při výpadku FVE

 • Přehledné bankovní reporty

 • Propojení s distribuční soustavou

 • Srovnávací diagramy a tabulky s enegretickým auditem

 • Online zobrazení technologických ztrát

 • Zjištění přesné účinnosti měniče

 • On-line zobrazení performance ratio

 • Automatické aktualizace

 • Možnost propojení s dispečerským řízením a regulací PQ

4

Repowering FVE

Repowering fotovoltaických instalací představuje klíčový proces modernizace a optimalizace stávajících solárních systémů. Zaměřuje se na zvýšení jejich výkonu, efektivity a prodloužení životnosti. Řeší problém, v době, kdy technologie neustále pokračuje vpřed a stávající systémy mohou postupně zaostávat za současnými standardy výkonu a účinnosti. 

 

Výměna zastaralých komponentů zvyšuje množství vyrobené solární elektřiny a snižuje provozní náklady instalace. Naše služby v oblasti repoweringu zahrnují:

 • Diagnostika a hodnocení stávajících systémů 

 • Konzultace a odborné poradenství v navýšení účinnosti stávající FVE

 • Příprava projektové dokumentace repoweringu FVE

 • Administrativní podpora při získávání nezbytných povolení a využití dostupných dotací

 • Demontáž zastaralých komponent a jejich recyklace

 • Dodávka a instalace nových komponent pro maximalizaci výkonu

 • Bezproblémové zapojení nových prvků do existující instalace

 • Zvýšení efektivity a výkonu FVE

 • Monitoring a řízení solárního systému 

Repowering FVE
bottom of page