Proterra s.r.o.

Společnost Proterra s.r.o. byla založena jako dceřiná firma akciové společnosti Komeko a.s. v roce 1991 panem Liborem Čeledou. Cílem společnosti je od jejího vzniku aktivní ochrana životního prostředí, zlepšení procesů nakládání s odpady ve městech a využití plastových odpadů transformovaných do polotovarů.

Provádění staveb
a rekonstrukcí

Připravujeme